Powered by Smartsupp

Využití spínače:

  • V případě dosažení minimální hodnoty spínač po uplynutí nastaveného zpoždění reakce sepne čerpadlo a ponechá ho v provozu až do dosažení maximální hodnoty hladiny. Naopak, v případě detekce maxima aktivuje stejným způsobem funkci odčerpávání. 
  • Funkce zpoždění reakce je nastavitelná v rozmezí 0,5-10 sekund a slouží k zamezení nežádoucího spínání, například při rozvíření hladiny kapaliny.


Technické parametry: 

  • Pro zamezení spínání vlivem znečištění sond lze nastavit citlivost podle vodivosti kapaliny v rozsahu 5-100 KΩ. 
  • Díky měřící frekvenci 10 Hz a využití střídavého proudu nedochází ke vzniku polarizačního napětí, ani oxidaci sond. 
  • Galvanicky oddělené napájení 24-240 V AC/DC je zcela dostačující k provozu spínače, není tedy potřeba používat externí napájecí zdroj. 
  • Hladinové spínače se vyrábějí v kompaktním jedno-modulovém provedení, s upevněním na DIN lištu. 

Kupte na našem e-shopu, ZDE.