Powered by Smartsupp

Proudový chránič je elektrický přístroj, který odpojí chráněný elektrický obvod, pokud část přitékajícího proudu uniká mimo obvod, například při poškození izolace nebo při dotyku člověka. U proudových chráničů AFI jsou k dispozici následující ochranná opatření: ochrana proti poruchám, ochrana proti požáru a další ochrana v případě přímého kontaktu. Jsou také vhodné pro izolaci a mají volitelnou provozní polohu.